Menu

25 759 59 48

urzad@ceglow.pl

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów” realizowany w ramach POIS, jest sukcesywnie realizowany przez cały 2019 rok z widocznymi efektami.

Zakończone zostały prace kanalizacyjne w miejscowości Rudnik, wykonana została część prac w miejscowość Pełczanka oraz Wiciejów i Mienia.

20 grudnia 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów” pomiędzy Gminą Cegłów, a Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana wartość projektu wynosi 5 331 548,13 zł, z czego wartość dofinansowania 3 684 403,17 zł.

Umowę z ramienia Gminy Cegłów podpisali: Wójt Gminy Marcin Uchman oraz Skarbnik Milena Dąbrowska, a ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca POiIŚ Prezes Zarządu Kazimierz Kujda wraz z p.o. Głównego Księgowego Januszem Topolewskim.  Przy podpisywaniu umowy uczestniczyła również Senator RP Maria Koc.