Menu

25 759 59 48

urzad@ceglow.pl

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów” realizowany w ramach POIS, jest sukcesywnie realizowany przez cały 2019 rok z widocznymi efektami.

Zakończone zostały prace kanalizacyjne w miejscowości Rudnik, wykonana została część prac w miejscowość Pełczanka oraz Wiciejów i Mienia.

informacje o Projekcie

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów

Cel projektu: Poprawa jakości środowiska poprzez modernizację gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów

Beneficjent: Gmina Cegłów.


Zgłaszanie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych przy realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów”:

  • specjalny adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowe http://www.pois.gov.pl i dodatkowo link: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

 Przedmiotowy projekt będzie realizowany w ramach uzyskanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach projektu Gmina Cegłów w roku 2018 wybuduje kanalizacje sanitarną o łącznej długości ok. 12 km w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i części miejscowości Mienia. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 331 548,13 zł, z czego dofinansowanie wynosi 3 684 403,17 zł.

zdjęcia z realizacji Projektu

Prezentujemy najnowsze zdjęcia z realizacji projektu

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji

20 grudnia 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów” pomiędzy Gminą Cegłów, a Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana wartość projektu wynosi 5 331 548,13 zł, z czego wartość dofinansowania 3 684 403,17 zł.

Umowę z ramienia Gminy Cegłów podpisali: Wójt Gminy Marcin Uchman oraz Skarbnik Milena Dąbrowska, a ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca POiIŚ Prezes Zarządu Kazimierz Kujda wraz z p.o. Głównego Księgowego Januszem Topolewskim.  Przy podpisywaniu umowy uczestniczyła również Senator RP Maria Koc.