Menu

25 759 59 48

urzad@ceglow.pl

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów” realizowany w ramach POIS, jest sukcesywnie realizowany przez cały 2019 rok z widocznymi efektami.

Zakończone zostały prace kanalizacyjne w miejscowości Rudnik, wykonana została część prac w miejscowość Pełczanka oraz Wiciejów i Mienia.